گزارش عملکرد سالانه درس زبان عربی استان سمنان

                                                               در سال تحصيلي 89-88                 

الف- بخش مطالعه و بررسی ...

1- ارسال پرسشنامه های مخصوص دبیران و دانش آموزان در سطح استان و تکمیل آنها که موارد بسیاری از وضعیت درس ، وسایل کمک اموزشی ، مواد آموزشی ، شاخص های مختلف جهت تألیف کتب درسی زبان عربی در آنها بوده است. و ارسال این پرسش نامه ها در تاریخ 10/9/88 ب جهت بررسی به دبیرخانه عربی کشور در همدان

2- وضعیت دبیران محترم گروه عربی استان سمنان در پوشه ای خاص در گروه استان وجود دارد که در این پوشه وضعیت استخدامی، سابقه تدریس و ... موجود می باشد.

3- فرآیند تدریس زبان عربی با استفاده از وسایل کمک آموزشی جدید و الکترونی و سی دی در سطح استان مورد آزمایش قرار گرفته است و جهت این امر در کارگاه آموزشی ضمن خدمت برای درس عربی 1 در سطح استان بجز گرمسار عملاً مورد آموزش و بررسی واقع شده است و تا قبل از پایان سال 88 به اتمام رسیده است.

4- جهت پژوهش و تحقیق در درس عربی کتاب عربی 3 ریاضی و تجربی در سطح استان مورد نقد و بررسی جامع قرار گرفته است و نتیجه آن به همدان ارسال گشته که در قالب یک سی دی در سطح کشور پخش شده است. همچنین مقاله روشهای نوین یاددهی زبان عربی در گروه استان بصورت مفصل تهیه شده و جهت استفاده به گروه همدان ارسال گشته و این مقالات در سایت وبلاگ گروه عربی استان نیز موجود می باشد.

5- از جمله مهمترین کارهای پژوهشی ارائه مقالات تخصصی زبان عربی در قالب الدراسه می باشد که در سطح استان برای همه دبیران زبان عربی ارسال می گردد و بعضی از آنها در مجله تخصصی النداء دبیرخانه کشوری به چاپ رسیده است.

6- بازسازی سایت وبلاگ گروه استان و به روز آوردن آن از جمله مهمترین کارهای پژوهشی بوده است که در این وبلاگ استفاده از مقالات پژوهشی گروه استان و استفاده از روزنامه های عربی مهم جهان به سادگی امکان پذیر است.

7- در قالب وسایل کمک آموزشی و کارهای پژوهشی مربوط به دبیران و دانش آموزان کاری به عنوان دراسه الطلاب ، دراسه المعلمین انجام شده است که  CD های مهمی از آموزش زبان عربی جمع آوری شده است که مهم ترین آنها CD کارتونهای زبان عربی تهیه شده توسط یکی ازد بیران محترم می باشد که مورد توجه دبیرخانه کشوری نیز واقع شده است.

8- مقالات پژوهشی مختلفی توسط گروه و اعضاء گروه  آماده شده است و به همدان ارسال گشته که تاکنون بعضی از آنها در مجله النداء به چاپ رسیده و تعدادی از آنها نیز در مجله رشد معارف آماده چاپ است که نامه تقدیر و تشکر از طرف مجله رشد به گروه استان ارسال گشته است.

9- تهیه CD المجموعه القصصیه ج 2 توسط گروه استان و ارسال به همه گروهها و همدان جهت استفاده بیشتر از آن

10- تهیه و ارسال روزنامه الوفاق عربی به شهرستانها جهت استفاده دبیران محترم

ب- بخش برنامه ریزی و ...

1- طرح درسهای گروه زبان عربی بصورت کتابهای مجزا و مفصلی آماده شده است که در گروههای استان وجود دارد و مورد استفاده قرار می گیرد.

2- دبیران غیرمرتبط با گروه زبان عربی نداریم و یا اگر در مناطق دوردست باشند گزارشی از آنجا ارائه نشده است .

3- توسط گروههای شهرستانها سرگروهها دائماً با برنامه ای خاص به بعضی از مدارس سرکشی کرده و گزارشات خود را برای گروه استان در قالب فرمها ارسال می کنند و گاهی شفاهی با تماس تلفنی بعضی از مشکلات آنرا بازگو نموده و راه حل های مناسب ارائه شده است.

4- بازبینی 5% اوراق امتحانی توسط گروههای شهرستانها انجام شده است .

5- طرح سؤالات تا آنجا که امکان دارد توسط گروههای شهرستانها با دبیران هماهنگ شده است و یا از CD سؤالات طرح شده توسط دبیران مورد استفاده قرار می گیرد .

6- پیشرفت تحصیلی دانش آموزان براساس گزارشهای بدست آمده توسط دبیران در کاربرگهای کلاس توسط نمرات امتحانی و پرسشی وجود دارد و مورد بررسی سرگروههای شهرستانها قرار می گیرد.

7- دوره های ضمن خدمت عربی 1 در استان سمنان بجز گرمسار مورد اجراء قرار گرفته است .

8- گردهمایی گروههای آموزشی دائماً انجام گرفته و گزارشها و حضور دبیران عربی برای گروه ارسال گشته و در بعضی از این گردهمایی ها سخنرانی به زبان عربی انجام پذیرفته است .

9- طرح گردهمایی استانی سرگروهها و پیشنهاد آن توسط گروه آموزشی استان مطرح شد ولی متأسفانه از نامه مورد نظر هیچگونه جوابی نگرفته ایم و خبری از آن نامه نشده و ظاهراً در دبیرخانه سازمان یا ... مفقود گشته است .

10- برنامه پاسخگویی به دبیران و سرگروههای استان بصورت حضوری و تلفنی در گروه انجام شده است و مشکلات آنها بررسی شده است که تاکنون از شاهرود، دامغان، مهدیشهر، سمنان و گرمسار دو طرفه تماس انجام پذیرفته است .

11- رسیدگی به نامه های مختلف دریافت شده از طرف دبیرخانه کشوری و گروههای شهرستان انجام شده و جوابهای مناسب ارسال گشته است.

12- گزارشهای مناسب برای سه ماهه های مختلف و دبیرخانه کشوری نوشته شده است.

13- رجوع به سایت و ارسال انواع مقالات علمی به آن انجام شده است .

14- دریافت مجله النداء و CD های مختلف از طریق دبیرخانه کشوری و ارسال به شهرستانها

15- تمامی کارهای محوله از طریق گروه کشوری همدان به گروه استان انجام شده است و در بعضی از موارد  بیش از گروههای استانهای دیگر بوده است که جهت اطلاع بیشتر می توان به عملکرد گروه استان سمنان در جدول عملکردهای دبیرخانه عربی کشوری مراجعه کرد (dbarabi.org)

16- گروههای شهرستانهای استان سمنان با کمال همکاری بسیار نامه ها و گزارشها و عملکردهای مختلفی را به گروه استان ارسال نموده اند که بیشترین آنها ارتباط دامغان و کمترین آنها ارتباط شاهرود بوده است .

گروه آموزشی عربی  استان سمنان

 تاريخ : سه شنبه هجدهم خرداد ۱۳۸۹ | 9:22 | نویسنده : گروه عربی استان سمنان |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.